Som fuglekikkende gjest hos Varjjat Ferie og Fritid har du tilgang til vårt selv-guidingssystem. Systemet består av en GPS-navigator med ferdig programmerte interessepunkter. Hvert interessepunkt har et informasjonsark tilknyttet seg, med utførlig beskrivelse av hvilke fugler du kan forvente samt hvilken strategi du skal velge for å ha størst sjanse til å lykkes.

Vi graderer interessepunktene etter artsmangfold og artsinnhold.

Kategorier: Aktiviteter